Hướng dẫn cài đặt thư viện trên Arduino IDE

Đăng vào ngày 0.

Cài đặt thủ công Đây là cách phổ biến nhất đối với những library bạn tải trên mạng về. Trước tiên bạn hãy giải nén thư viện đó ra được 1 folder ví dụ tên là LedControl. Sau đó copy thư mục đó vào My Documents\Arduino\libraries\ Sử dụng Library manager Để cài đặt thư viện vào Arduino … Đọc tiếp “Hướng dẫn cài đặt thư viện trên Arduino IDE”

Arduino IDE là gì

Đăng vào ngày 0.

Arduino IDE Arduino IDE Arduino Integrated Development Environment) là một trình soạn thảo văn bản, giúp bạn viết code để nạp vào bo mạch arduino. Một trương trình viết bởi Arduino IDE được gọi là sketch, sketch được lưu dưới định dạng .ino. Viết sketch Verify Kiểm tra lỗi và biên dịch code Upload Dịch … Đọc tiếp “Arduino IDE là gì”