Bắt đầu với Arduino

81
0

Giới thiệu

 • Bạn có thể đọc qua bài viết Arduino là gì ?
 • Arduino IDE là gì?, và cách sử dụng nó?
 • Thư viện Arduino

Cài đặt Arduino IDE

Bạn có thể tải về trình cài đặt Arduino IDE tại đây 

Phần cứng cần thiết

 • Arduino Board
 • Breadboard
 • Đồng hồ vạn năng

Bài học

 • Nhấp nháy LED
 • LED RGB
 • Làm việc với Serial Monitor
 • Digital Inputs
 • Digital
 • Analog Inputs
 • Âm thanh
 • Màn Hình LCD
 • Động cơ DC
 • Động cơ bước