Arduino IDE là gì

89
1

Arduino IDE

Arduino IDE Arduino Integrated Development Environment) là một trình soạn thảo văn bản, giúp bạn viết code để nạp vào bo mạch arduino.

Một trương trình viết bởi Arduino IDE được gọi là sketch, sketch được lưu dưới định dạng .ino.

Viết sketch

Verify
Kiểm tra lỗi và biên dịch code
Upload
Dịch và upload code vào bo mạch đã được cài đặt sẵn
New
Tạo sketch mới
Open
Mở một sketch có sẵn
Save
Lưu sketch
Serial Monitor
Mở serial monitor.

Nạp Sketch

Trước khi nạp Sketch bạn phải chọn tên bo mạch, và cổng com:

Từ menu chính chọn Tools > Board và Tools > Port

Libraries

Là những thư viện bổ sung thêm những chức năng để sử dụng trong sketch, ví dụ làm việc với màn hình LCD bạn phải cần có một thư viện để điều khiển nó. Để dùng library, bạn chọn Sketch->import Library.

Đây là danh sách những thư viện thông dụng bạn nên biết. Một số thư viện có sẵn với Arduino IDE. Một số khác bạn có thể tải thêm từ internet hoặc  thông qua Library Manager. Xem thêm hướng dẫn cài đặt Library.

Serial Monitor

Là hộp thoại để hiện thị dữ liệu được gửi từ bo mạch Arduino, hoặc gửi dữ liệu từ máy tính tới bo mạch của bạn.