Hướng dẫn cài đặt thư viện trên Arduino IDE

84
0

Cài đặt thủ công

Đây là cách phổ biến nhất đối với những library bạn tải trên mạng về. Trước tiên bạn hãy giải nén thư viện đó ra được 1 folder ví dụ tên là LedControl. Sau đó copy thư mục đó vào My Documents\Arduino\libraries\

Sử dụng Library manager

Để cài đặt thư viện vào Arduino IDE bạn có thẻ dùng Library Manger.
Mở ứng dụng Arduino lên rồi vào Menu Sketch > Include Library > Manage Libraries.

library-manager

Chọn thư viện bạn cần cài đặt và bấm install

library-manager-install