Làm quen với module wifi ESP8266 và tập lệnh AT

Đăng vào ngày 4.

ESP8266 Là một module wifi rất hữu ích và rẻ tiền, chip SOC đã tích hợp sẵn giao thức TCP/IP giúp Arduino dễ dàng kết nối với WIFI.
Bài viết này YKH.io sẽ giới thiệu cho các bạn làm cho nó hoạt động và một số ứng dụng của nó.