Serial Monitor Arduino

Đăng vào ngày Danh mục Arduino,Điện tử 4

Giới thiệu

Serial Monitor là thành phần của arduino IDE, giúp bo mạch và máy tính có thể gửi và nhận dữ liệu với nhay qua giao tiếp USB.
Để mở màn hình Serial Monitor, chúng ta chọn Tool > Serial Monitor
serial-monitor-arduino

Hello World

Để giao tiếp với máy tính, chúng ta cần phải thiết lập tốc độ kết nối qua cổng usb bằng hàm Serial.begin()
Sau đó dùng hàm Serial.print() để hiện thị nội dung ra màn hình Serial Monitor.

/*
	http://YKH.io
*/
void setup()
{
	Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
	Serial.print("Hello world\n");
	delay(1000);
}

Kết quả:
seriall-monitor-helloworld

Bật / tắt LED qua Serial Monitor.

ở ví dụ này, chúng ta sẽ thử gửi lệnh on và off qua Serial Monitor để bật và tắt LED.
Trong trong phần này mình sẽ sử dụng hàm Serial.readStringUntil('\n') để lấy text gửi từ máy tính.

String text;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {}
 Serial.println("bam on de bat led / off de tat led");
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, LOW);
}

void loop()
{
	if (Serial.available() > 0){
		text = Serial.readStringUntil('\n');
		text.trim();
		if(text == "on") digitalWrite(13,HIGH);
		if(text == "off") digitalWrite(13,LOW);
	}
 
}
Chú ý: phải dùng hàm trim() để loại bỏ khoảng trống thừa trước khi so sánh.

Bình luận

4 bình luận trong “Serial Monitor Arduino”

Nếu có gì thắc mắc hoặc không hiểu hãy cùng nhau thảo luận ngay bên dưới nhé!.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 1. mình dùng serial monitor để hiển thị thời gian đếm ngược được ko (làm đèn giao thông 3 led hiển thị thời gian mỗi đèn trên serial monitor)

   1. cảm ơn ý kiến của bạn nhưng đề tài yêu cầu là dùng serial monitor để hiển thị thời gian

    1. a dùng serial monitor để hiện thị thời gian led 7 đoạn đếm ngược dk chưa ạ. cho em xin code vs ạ