Cài đặt board mới vào arduino IDE

1.1K
0

Unoffical boards trong Arduino

Đây là những board không chính thức của arduino, tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng arduino IDE để lập trình những board mạch này thì bạn phải thêm board mới vào ứng dụng.

Trước kia thì việc thêm một board mạch không chính thức mới vào arduino IDE rất phức tạp, bạn phải tải một phiên bản arduino IDE đã được build sẵn cũng với các board đó, việc update cũng rất vất vả.
Nhưng từ phiên bản arduino ide 1.6.4 chúng ta có thể thêm hoặc xóa các board mạch mới một cách dễ dàng.

Arduino IDE 1.6.4 hỗ trợ thêm một phần mới đó là board manager urls trong setting, nơi nay bạn có thể thêm đường dẫn chứa danh sách các board mở rộng từ bên thứ 3.

Thêm urls chứa danh sách các Unoffical board

Bạn có thể thêm url chứa danh sách các board của bên thứ ba bằng cách vào File > Preferences > Additional Boards Manager URLS
Mỗi url bạn để ở 1 dòng nhé, và sau đó ấn OK để lưu lại, danh sách các url cho các board bạn có thể xem tại đây.

arduino-boards-url

Bạn có thể xem danh sách các urls của bên thứ 3 tại đây

Cài đặt Board cần thiết

Sau khi thêm url của các board mới vào rồi thì bạn vào phần Boards Manager, nó sẽ tự động update thêm danh sách các bạn vừa thêm ở bước bên trên.
Truy cập vào Boards manager : Tools > Boards > Boards Manager để cài đặt board cần thiết:

ở đây bạn chọn board cần cài đặt và phiên bản, rồi bấm install để cài đặt, nếu board nào bạn đã cài rồi mà có phiên bản mới hơn thì nó sẽ hiện chữ Update thay vì install như bên dưới.

arduino-boards-manager

Bấm install để cài đặt

Khi cài đặt thành công, danh sách nó sẽ hiện ở đây, bây giờ bạn có thể chọn đúng board mình cần và lập trình rồi, nhớ chọn Programmer cho phù hợp nhé.

arduino-boards-list