Sửa lỗi email gửi từ website bị đánh dấu spam

Đăng vào ngày Danh mục Internet,Web Development,Wordpress 0

Thêm bản ghi txt

v=spf1 ip4:1.1.1.1 include:spfa.protection.outlook.com -all

Sửa 1.1.1.1 thành IP của server.

Mã hóa TLS cho thư

Với nginx

thêm dòng này

ssl_client_certificate /etc/nginx/certs/cloudflare.crt;
ssl_verify_client on;

 

 

Tag:

Bình luận

Nếu có gì thắc mắc hoặc không hiểu hãy cùng nhau thảo luận ngay bên dưới nhé!.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *