Thay đổi nút Place Order trong WooCommerce

78
0

Trên WooCommerce, nút bấm mặc định ở trang checkout là “Place Order”.
Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn muốn thay đổi nút đó thành giá trị khác thì phải làm thế nào.

Mình đã gặp trường hợp như thế, một khách hàng người Đức có dùng WooCommerce, họ có hỏi tại sao nút bấm ở trang checkout lại là Weiter (Next trong tiếng anh) và yêu cầu đổi thành Zahlungspflichtig bestellen.

Rất may là WooCommerce có một filter hook tên là woocommerce_order_button_text để thay đổi giá trị này, trong function.php thêm vài dòng vào là xong

[php]

add_filter( ‘woocommerce_order_button_text’, ‘custom_order_text’ );

function custom_order_text() {
return ( ‘Zahlungspflichtig bestellen’ );
}

[/php]