Phát hiện tên trình duyệt bằng javascript

var is_chrome = navigator.userAgent.indexOf('Chrome') > -1;
 var is_explorer = navigator.userAgent.indexOf('MSIE') > -1;
 var is_firefox = navigator.userAgent.indexOf('Firefox') > -1;
 var is_safari = navigator.userAgent.indexOf("Safari") > -1;
 var is_opera = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("op") > -1;
 if ((is_chrome)&&(is_safari)) {is_safari=false;}
 if ((is_chrome)&&(is_opera)) {is_chrome=false;}

Tag:

Bình luận

Nếu có gì thắc mắc hoặc không hiểu hãy cùng nhau thảo luận ngay bên dưới nhé!.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *