Relay – rơ le

Đăng vào ngày 0.

Cấu tạo Relay là một công tắc đóng mở, phụ thuộc vào dòng điện điều khiển. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của relay rất đơn giản, chỉ có 1 cuộn dây quanh lõi sắt. Khi có dòng điện đi qua, cuộn dây này tạo thành từ trường giúp đóng tiếp điểm. Các loại relay: … Đọc tiếp “Relay – rơ le”