Phím tắt thường dùng trong word

Đăng vào ngày 0.

Phím tắt giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn. Ở đây mình chỉ nêu ra một số phím tắt cơ bản, hay dùng và cần thiết nhất. Nếu bạn muốn xem tất cả các phím tắt thì vào đây https://support.microsoft.com/en-us/kb/290938 Chức năng cơ bản: Tạo văn bản mới Ctrl + N Mở văn … Đọc tiếp “Phím tắt thường dùng trong word”