Mail Merge – Cách trộn thư trong Word

2.6K
2

Nếu như bạn muốn giấy mời cho 1 danh sách có sẵn, hoặc in biển tên cho rất nhiều người thì bạn sẽ làm thế nào, nhập tên từng người ??
Đó là lúc bạn dùng đến chức năng gọi là Mail merge trong work.
Chúng ta cần chuẩn bị 1 file dấy mời định dạnh .doc hoặc .docx, và một file exel chứa danh sách khách mời.

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ sử dụng word 2010, những phiên bản khác thì cũng tương tự.

Tôi sẽ không hướng dẫn dùng mail merge wizard vì nó nhiều bước và khó nhớ.

Các bước làm rất đơn giản như sau:

 1. Thêm danh sách từ file Excel
  chọn tab MAILINGS, Select Recipients > Use an Existing List rồi chọn đến file .xlsmerge-1
  Chọn sheet chứa dữ liệu, thường là sheet 1, đánh dấu vào First row of data contains column headers nếu file excel của bạn có chứ tiêu đề ở hàng đầu tiên.
  merge-2
 2. Thêm các trường cần thiết vào:
  Chọn insert merge field để thêm các trường vào trong giấy mời, ở đây mình có 2 trường ten  và chuc_vu
  merge-3
 3. Xem kết quả và tiến hành Merge:
  Chọn Preview results để xem kết quả.
  merge-4
  Chọn Finish & Merge > Edit individual Documents để hoàn tất, và tại ra 1 file word mới.
  merge-5Kết quả:
  merge-7
Trong trường hợp bạn muốn Merge nhiều bản ghi trên 1 trang thì hãy dùng lệnh Next record

Chọn Rules > Next Record để chuyển đến bản ghi tiếp theo

merge-8

Kết quả:

merge-9

 

Cách bỏ qua 1 bản ghi

chọn tab Mailings > Ruler > Skip Record If…
Sau đó bannj chọn điều kiện để bỏ qua