Mã giảm giá Banggood

Cách thêm mã giảm giá vào đơn hàng

Các bạn mở trang giảm giá bên dưới, copy mã giảm giá hoặc vào trang giảm giá trên banggood để lấy coupon.

Cách thêm mã giảm giá và đơn hàng trên banggood

Hình thức giảm giá gồm 2 loại:

  • Deal: các sản phẩm đang được giảm giá các bạn click vào link để vào trang sản phẩm giảm giá.
  • Coupon: các mã giảm giá để các bạn có thể copy thể thêm vào đơn hàng, các bạn click vào để copy mã và mở trang sản phẩm.

Mã giảm giá Banggood tháng 4

[wpcd_coupons count=9 temp=one]