internet of things (IoT) là gì

35
0

IoT là viết tắt của Internet of Things. Nó là một mạng lưới các đối tượng, thiết bị, phương tiện, tòa nhà… được kết nối với nhau. chúng thu thập dữ liệu và chia sẻ cho nhau. IoT cho phép các đối tượng tương tác và điều khiển lẫn nhau thông qua một hạ tầng mạng cụ thể. Tạo cơ hội liên kết trực tếp giữa thế giới thực và hệ thống máy tính, điều này giúp cải thiện hiệu quả năng xuất làm việc, tăng lợi ích kinh tế.

Các chuyên gia ước tính rằng IOT sẽ bao gồm gần 50 tỷ đối tượng vào năm 2020.

Theo wiki