Đổi độ C thành độ F cortana windows 10

49
0

Để đổi đơn vị từ độ F sang độ C, chúng ta chỉ cần làm vài bước đơn giản sau:
Cortana > Notebook > Weather > Units

weather-1weather-2